Дебитна карта - резултати от търсенето:

Експресбанк - MasterCard PayPass - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 4/13/2018
Валута
BGN
Вид дебитна карта
Стандартна
Използване на картата
За безконтактни плащания в България до 25 лева не е необходимо да въвеждате ПИН коди/или да полагате подпис върху документа за извършената операция, а за по-голяма сума задължително трябва да въведете ПИН код и/или да положите подпис.
Годишна лихва по картовата сметка
0.01 %
Неснижаем минимум
не се изисква
Валидност на картата
3 години
Код на продукта
DC000131