Каталог - 212 Дебитни карти от 21 банки

Филтрирай по:
Банка
Име на продукта
Тип на карта
Годишна лихва
Месечна такса
Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

1.8 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

2.56 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

3.04 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

1.56 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

1.56 USD

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

2.56 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

1.3 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

1.3 USD

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

1.79 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

0.91 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.01%

Месечна такса

0.91 USD

Заявка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

Месечна такса

2 BGN

Заявка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

Месечна такса

1 USD

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

2 BGN

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1 USD

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

2 BGN

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1.5 USD

Заявка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

2 BGN

Заявка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1.5 USD

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Виртуална

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0 BGN

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Виртуална

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0 EUR

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Виртуална

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0 USD

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Виртуална

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0 BGN

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Виртуална

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0 EUR

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Виртуална

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0 USD

Заявка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

2 BGN

Заявка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1.5 USD

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

2 BGN

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1.5 USD

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

Месечна такса

2 BGN

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

Месечна такса

1 USD

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

2 BGN

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1 USD

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

2 BGN

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

1 USD

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

0.5 BGN

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

0 BGN

Заявка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

Месечна такса

0 BGN

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

0 BGN

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

0 BGN

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

0 BGN

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

1.95 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

1.95 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

4.45 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

2.3 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

2.3 EUR

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

1.95 BGN

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

1 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.9 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.9 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.9 BGN

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.9 BGN

Заявка
Банка
Име на продукта
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.9 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

10 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Виртуална

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0.25 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0.25 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

20 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.9 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.9 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.9 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

3.33 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

3.33 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

4.33 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Стандартна

Годишна лихва

0.10%

Месечна такса

4.33 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

Месечна такса

1.6 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0.8 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.6 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

Месечна такса

1.6 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0.8 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.6 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

Месечна такса

1.6 BGN

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

0.8 EUR

Заявка
Банка
Тип на карта

Безконтактна

Годишна лихва

0.00%

Месечна такса

1.6 BGN

Заявка