Депозит, влог - резултати от търсенето:

Алианц Банк България - Алианц Комфорт - BGN

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 1/10/2017
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 6 месеца 0.08%
за 12 месеца 0.15%
за 24 месеца 0.25%
за 36 месеца 0.30%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
Ежемесечно
Ежемесечно олихвяване
Да
Код на продукта
DP000188