Депозит, влог - резултати от търсенето:

Алианц Банк България - Депозит "Три напред" - EUR

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 1/10/2017
Тип на депозита
срочен депозит с нарастваща лихва
Договорена лихва
За първи тримесечен лихвен период - 0.01 %
За втори тримесечен лихвен период - 0.08 %
За трети тримесечен лихвен период - 0.22 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000580