Депозит, влог - резултати от търсенето:

Алианц Банк България - Стандартен депозит USD

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 1/10/2017
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.01 %
за 3 месеца 0.01 %
за 6 месеца 0.03 %
за 12 месеца. 0.05 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000317