Депозит, влог - резултати от търсенето:

Алианц Банк България - "Ускорение" - USD

  • Банка: "Алианц Банк България"
  • Последна промяна: 1/10/2017
Тип на депозита
срочен депозит с нарастваща лихва
Договорена лихва
От 1- 3 месеца 0.01 %
от 3 - 6 месеца 0.03 %
от 6 - 12 месеца 0.05 %
от 12 - 18 месеца 0.10 %
от 18 - 24 месеца 0.15 %
от 24 - 30 месеца 0.20 %
от 30 -36 месеца 0.25 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000138