Депозит, влог - резултати от търсенето:

БАКБ - Гъвкав депозит - EUR

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 3/18/2019
Тип на депозита
гъвкав депозит
Договорена лихва
За срок от 6 месеца - 0.20%
За срок от 12 месеца - 0.35%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000798