Депозит, влог - резултати от търсенето:

БАКБ - Онлайн депозит - EUR

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 9/18/2019
Тип на депозита
Срочен депозит, открит през Виртуалната банка (BACB Plus).
Договорена лихва
За срок от 3 месеца - 0.30%
За срок от 6 месеца - 0.50%
За срок от 12 месеца - 0.70%
За срок от 24 месеца - 0.90%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000953