Депозит - резултати от търсенето:

БАКБ - Шестмесечен депозит с растяща лихва - BGN

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 2/7/2019
Тип на депозита
депозит с растяща лихва
Договорена лихва
За първи двумесечен период - 0.15 %
За втори двумесечен период - 0.25 %
За трети двумесечен период - 0.65 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000562