Депозит, влог - резултати от търсенето:

БАКБ - Стандартен депозит - GBP

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 8/7/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 3 месеца 0.10%

за депозити в размер над 500 000 валутни единици могат да бъдат договаряни преференциални лихвени проценти
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000968