Депозит, влог - резултати от търсенето:

БАКБ - Стандартен депозит - USD

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 11/1/2019
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.30%
за 3 месеца 0.45%
за 6 месеца 0.60%
за 12 месеца 0.90%
за 24 месеца. 1.10%

за депозити в размер над 500 000 валутни единици могат да бъдат договаряни преференциални лихвени проценти
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000297