Депозит, влог - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България АД - 18-месечен депозит - USD

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 5/11/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 18 месеца 1.00%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000742