Депозит, влог - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България АД - Пиреос Детство - USD

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 1/22/2018
Тип на депозита
детски депозит
Договорена лихва
за 12 месеца 0.15%
за 24 месеца 0.30%
за 36 месеца 0.45%
за 48 месеца 0.60%
за 60 месеца 0.70%
след 60-ти месец 0.70%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
Годишна база
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000020