Депозит, влог - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България АД - Пиреос Максимум - BGN

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 9/28/2018
Тип на депозита
Дългосрочен депозит
Договорена лихва
до 10 000 лв. 0.90%
над 10 000.01 лв. 1.05%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
Кумулативна
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000336