Депозит, влог - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България АД - Пиреос Златен - EUR

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 9/28/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.02%
за 3 месеца 0.04%
за 6 месеца 0.06%
за 12 месеца 0.11%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000066