Депозит, влог - резултати от търсенето:

ЦКБ - "Депозит+" - BGN

  • Банка: Централна Кооперативна Банка
  • Последна промяна: 11/20/2017
Тип на депозита
Нарастваща лихва
Договорена лихва
1- ви месец 0.05%
2- ри месец 0.05%
3- ти месец 0.08%
4- ти месец 0.10%
5- ти месец 0.10%
6- ти месец 0.15%
7- ми месец 0.20%
8- ми месец 0.20%
9- ти месец 0.25%
10- ти месец 0.30%
11- ти месец 0.30%
12- ти месец 0.35%
13- ти месец 0.40%
14- ти месец 0.40%
15- ти месец 0.45%
16- ти месец 0.50%
17- ти месец 0.50%
18- ти месец 0.55%
19- ти месец 0.60%
20- ти месец 0.60%
21- ви месец 0.65%
22- ри месец 0.70%
23- ти месец 0.70%
24- ти месец 0.75%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
Ежемесечно
Ежемесечно олихвяване
Да
Код на продукта
DP000307