Депозит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Депозит "Тактика" - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 11/20/2018
Тип на депозита
нарастващ депозит
Договорена лихва
За 1-во шестмесечие - 0.05 %
За 2-ро шестмесечие - 0.10 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000567