Депозит - резултати от търсенето:

Експресбанк - SG Гарант BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 11/20/2018
Тип на депозита
срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец - 0.01%
за 3 месеца - 0.01%
за 6 месеца - 0.03%
за 9 месеца - 0.03%
за 12 месеца - 0.08%
за 24 месеца - 0.10%
за 36 месеца - 0.15%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000651