Депозит, влог - резултати от търсенето:

Експресбанк - SG Гарант GBP

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 6/21/2019
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.01%
за 3 месеца 0.01%
за 6 месеца 0.03%
за 9 месеца 0.02%
за 12 месеца 0.02%
за 24 месеца 0.05%
за 36 месеца 0.05%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000349