Депозит - резултати от търсенето:

Експресбанк - SG Рента BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 11/20/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 12 месеца - 0.08%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
Ежемесечно
Ежемесечно олихвяване
Да
Код на продукта
DP000046