Депозит, влог - резултати от търсенето:

Fibank - 12-месечен свободен депозит BGN

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 4/25/2019
Тип на депозита
нарастващ депозит
Договорена лихва
За 1 месец 0.10 %
за 2 месеца 0.10 %
за 3 месеца 0.10 %
за 4 месеца 0.10 %
за 5 месеца 0.20 %
за 6 месеца 0.20 %
за 7 месеца 0.30 %
за 8 месеца 0.30 %
за 9 месеца 0.30 %
за 10 месеца 0.40 %
за 11 месеца 0.50 %
за 12 месеца 1.00 %
Вид лихва
Променлива
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Да
Код на продукта
DP000702