Депозит, влог - резултати от търсенето:

Fibank- 60-месечен срочен депозит с нарастваща лихва - BGN

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 4/4/2017
Тип на депозита
депозит с нарастваща лихва
Договорена лихва
Първи 12-месечен период - 0.35%
Втори 12-месечен период - 0.60%
Трети 12-месечен период - 0.70%
Четвърти 12-месечен период - 0.70%
Пети 12-месечен период - 0.70%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
Годишна база
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000925