Депозит, влог - резултати от търсенето:

Fibank - Депозит "Доходна сметка" при ежемесечни постъпления по сметка от 250 до 750 eur. - EUR

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 3/13/2019
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
Посочената лихва от 0.60% е формирана от годишен лихвен процент 0,30% + годишен лихвен бонус 0,30%

Посочената лихва е валидна при осиуряване на месечни приходи по разплащателна сметка, свързана с депозита в размер от 250 до 750 eur. всеки месец.

Годишният лихвен бонус се начислява и изплаща на дата на падеж на депозита;
Годишен лихвен бонус се изплаща само за месеците, в които е достигнат необходимият месечен приход по разплащателната сметка, обвързана с депозита;
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000981