Депозит, влог - резултати от търсенето:

Fibank - Малечко Палечко BGN

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 11/1/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 12 месеца 0.60%
за 18 месеца 0.65%
за 24 месеца 0.85%
за 36 месеца 0.95%
Вид лихва
Променлива
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000292