Депозит, влог - резултати от търсенето:

Fibank - Стандартен срочен депозит - EUR

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 4/11/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.05%
за 3 месеца 0.10%
за 6 месеца 0.20%
за 12 месеца 0.30%
за 18 месеца 0.40%
за 24 месеца 0.50%
за 36 месеца 0.60%
Вид лихва
Променлива
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000137