Депозит, влог - резултати от търсенето:

Fibank - Златни години USD

  • Банка: Fibank
  • Последна промяна: 11/5/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.25%
за 3 месеца 0.30%
за 6 месеца 0.45%
за 12 месеца 0.75%
Вид лихва
Променлива
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
Ежемесечно
Ежемесечно олихвяване
Да
Код на продукта
DP000250