Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - 25 седмичен депозит без теглене на суми - USD

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 2/26/2018
Тип на депозита
25-седмичен депозит
Договорена лихва
Без теглене на суми

От 2500 - 24 999,99 USD - 1.00%
От и над 25 000 USD - 1.25%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000948