Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Авансов депозит "Асет 12+" - EUR

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/11/2018
Тип на депозита
Срочен дванадесетмесечен депозит с авансово изплащане на лихвата.
Договорена лихва
За 12 месеца - 0.25%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
Авансово
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000418