Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Авансов депозит "Асет 24+" - EUR

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/11/2018
Тип на депозита
двугодишен депозит с авансово изплащане на лихвата
Договорена лихва
За срок от 24 месеца - 0.35%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
Авансово
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000876