Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Авансов депозит "Асет 3+" - BGN

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/11/2018
Тип на депозита
Срочен тримесечен депозит с авансово изплащане на лихвата
Договорена лихва
За 3 месеца - 0.05%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
Авансово
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000415