Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Детство" - EUR

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 3/7/2018
Тип на депозита
детски депозит
Договорена лихва
В зависимост от сумата:
От 250 - 499.99 EUR - 0.03%
От 500 - 999.99 EUR - 0.07%
От 1 000 - 2 499.99 EUR - 0.10%
От 2 500 - 4 999.99 EUR - 0.20%
От 5 000 - 9 999.99 EUR - 0.30%
От 10 000 - 24 999.99 EUR - 0.45%
Над 25 000 EUR - 0.55%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
Годишна база
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000606