Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Детство" - USD

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 3/7/2018
Тип на депозита
детски депозит
Договорена лихва
В зависимост от сумата:
От 250 - 999.99 USD - 0.01%
От 1 000 - 1 999.99 USD - 0.05%
От 2 000 - 4 999.99 USD - 0.10%
От 5 000 - 9 999.99 USD - 0.20%
От 10 000 - 19 999.99 USD - 0.30%
От 20 000 - 49 999.99 USD - 0.45%
Над 50 000 USD - 0.55%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
Годишна база
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000607