Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Изкушение 1" - EUR

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/11/2018
Тип на депозита
едномесечно нарастващ депозит
Договорена лихва
За 1-ви базов едномесечен лихвен период - 0.03%
За 2-ри едномесечен лихвен период - 0.05%
За 3-ти едномесечен лихвен период - 0.07%
За 4-ти едномесечен лихвен период - 0.10%
За 5-ти едномесечен лихвен период - 0.12%
За 6-ти едномесечен лихвен период - 0.15%
За 7-ми едномесечен лихвен период - 0.17%
За 8-ми едномесечен лихвен период - 0.20%
За 9-ти едномесечен лихвен период - 0.22%
За 10-ти едномесечен лихвен период - 0.25%
За 11-ти едномесечен лихвен период - 0.27%
За 12-ти едномесечен лихвен период - 0.30%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
Ежемесечно
Ежемесечно олихвяване
Да
Код на продукта
DP000641