Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Изкушение 3" - USD

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 2/26/2018
Тип на депозита
тримесечно нарастващ депозит
Договорена лихва
За 1-ви базов тримесечен лихвен период - 0.20 %
За 2-ри тримесечен лихвен период - 0.25 %
За 3-ти тримесечен лихвен период - 0.30 %
За 4-ти тримесечен лихвен период - 0.35 %
За 5-ти тримесечен лихвен период - 0.40 %
За 6-ти тримесечен лихвен период - 0.45 %
За 7-ми тримесечен лихвен период - 0.50 %
За 8-ми тримесечен лихвен период - 0.55 %
За 9-ти тримесечен лихвен период - 0.60 %
За 10-ти тримесечен лихвен период - 0.65 %
За 11-ти тримесечен лихвен период - 0.75 %
За 12-ти тримесечен лихвен период - 1.00 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000687