Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Прогресия 2" - EUR

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/12/2018
Тип на депозита
нарастващ 2-месечен депозит
Договорена лихва
За 1-ви двумесечен лихвен период - 0.10%
За 2-ри двумесечен лихвен период - 0.15%
За 3-ти двумесечен лихвен период - 0.20%
За 4-ти двумесечен лихвен период - 0.25%
За 5-ти двумесечен лихвен период - 0.30%
За 6-ти двумесечен лихвен период - 0.35%
За 7-ми двумесечен лихвен период - 0.40%
За 8-ми двумесечен лихвен период - 0.45%
За 9-ти двумесечен лихвен период - 0.50%
За 10-ти двумесечен лихвен период - 0.55%
За 11-ти двумесечен лихвен период - 0.60%
За 12-ти двумесечен лихвен период - 0.65%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000882