Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Супер Изкушение 2" - EUR

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/12/2018
Тип на депозита
2-месечно нарастващ депозит
Договорена лихва
За 1-ви двумесечен лихвен период - 0.15 %
За 2-ри двумесечен лихвен период - 0.20 %
За 3-ти двумесечен лихвен период - 0.25 %
За 4-ти двумесечен лихвен период - 0.30 %
За 5-ти двумесечен лихвен период - 0.35 %
За 6-ти двумесечен лихвен период - 0.40 %
За 7-ми двумесечен лихвен период - 0.45%
За 8-ми двумесечен лихвен период - 0.50 %
За 9-ти двумесечен лихвен период - 0.55%
За 10-ти двумесечен лихвен период - 0.60 %
За 11-ти двумесечен лихвен период - 0.65 %
За 12-ти двумесечен лихвен период - 0.70 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000878