Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Депозит "Асет Златна възраст" - USD

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 2/26/2018
Тип на депозита
срочен депозит
Договорена лихва
В зависимост от срока на депозита:
За 1 месец - 0.10%
За 3 месеца - 0.25%
За 6 месеца - 0.45%
За 12 месеца - 0.75 %

Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000421