Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Срочен депозит - BGN

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/11/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец
от100 до 49 999 лв. 0.05%
от50 000 до 100 000 лв. 0.06%

за 3 месеца
от100 до 49 999 лв. 0.10%
от50 000 до 100 000 лв. 0.11%

за 6 месеца
от100 до 49 999 лв. 0.20%
от50 000 до 100 000 лв. 0.22%

за 12 месеца
от100 до 49 999 лв. 0.40%
от50 000 до 100 000 лв. 0.45%

за 24 месеца
от100 до 49 999 лв. 0.50%
от50 000 до 100 000 лв. 0.55%

за 36 месеца
от100 до 49 999 лв. 0.60 %
от50 000 до 100 000 лв. 0.65 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000278