Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Срочен депозит - EUR

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 9/11/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец
от 500 до 49 999 eur. 0.03%
от 50 000 до 100 000 eur. 0.04%

за 3 месеца
от 500 до 49 999 eur. 0.07%
от 50 000 до 100 000 eur. 0.08%

за 6 месеца
от 500 до 49 999 eur. 0.15%
от 50 000 до 100 000 eur. 0.16%

за 12 месеца
от 500 до 49 999 eur. 0.35%
от 50 000 до 100 000 eur. 0.37%

за 24 месеца
от 500 до 49 999 eur. 0.45%
от 50 000 до 100 000 eur. 0.50%

за 36 месеца
от 500 до 49 999 eur. 0.55%
от 50 000 до 100 000 eur. 0.60%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000311