Депозит, влог - резултати от търсенето:

Интернешънъл Асет Банк - Срочен депозит - USD

  • Банка: Интернешънъл Асет Банк
  • Последна промяна: 2/26/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец
от 500 до 49 999 usd. 0.05%
от 50 000 до 100 000 usd. 0.10%

за 3 месеца
от 500 до 49 999 usd. 0.15%
от 50 000 до 100 000 usd. 0.25%

за 6 месеца
от 500 до 49 999 usd. 0.25%
от 50 000 до 100 000 usd. 0.35%

за 12 месеца
от 500 до 49 999 usd. 0.50%
от 50 000 до 100 000 usd. 0.60%

за 24 месеца
от 500 до 49 999 usd. 0.75%
от 50 000 до 100 000 usd. 0.85%

за 36 месеца
от 500 до 49 999 usd. 1.00%
от 50 000 до 100 000 usd. 1.10%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000051