Депозит, влог - резултати от търсенето:

ОББ - Депозит "На разположение" EUR

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 8/7/2018
Тип на депозита
депозит с ежемесено начисляване на лихвата
Договорена лихва
За срок от 6 месеца - 0.05%
За срок от 12 месеца - 0.07%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
Ежемесечно
Ежемесечно олихвяване
Да
Код на продукта
DP000843