Депозит, влог - резултати от търсенето:

ОББ - Срочен депозит 3х3 - BGN

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 11/20/2018
Тип на депозита
нарастващ депозит
Договорена лихва
От 5000 до 9999,99 BGN:
1-ви лихвен период - 0,05%
2-ри лихвен период - 0,10%
3-ти лихвен период - 0,15%

От 10 000 до 49 999,99 BGN:
1-ви лихвен период - 0,10%
2-ри лихвен период - 0,15%
3-ти лихвен период - 0,20%

От 50 000 до 99 999,99 BGN:
1-ви лихвен период - 0,15%
2-ри лихвен период - 0,20%
3-ти лихвен период - 0,25%

От и над 100 000 BGN:
1-ви лихвен период - 0,20%
2-ри лихвен период - 0,25%
3-ти лихвен период - 0,30%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000949