Депозит, влог - резултати от търсенето:

ОББ - Срочен депозит 3х3 - USD

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 11/20/2018
Тип на депозита
нарастващ депозит
Договорена лихва
От 3500 до 6999,99 EUR:
1-ви лихвен период - 0,05%
2-ри лихвен период - 0,10%
3-ти лихвен период - 0,15%

От 7 000 до 34 999,99 EUR:
1-ви лихвен период - 0,10%
2-ри лихвен период - 0,15%
3-ти лихвен период - 0,20%

От 35 000 до 69 999,99 EUR:
1-ви лихвен период - 0,15%
2-ри лихвен период - 0,20%
3-ти лихвен период - 0,25%

От и над 70 000 EUR:
1-ви лихвен период - 0,20%
2-ри лихвен период - 0,25%
3-ти лихвен период - 0,30%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000951