Депозит, влог - резултати от търсенето:

ОББ - Срочен депозит "Екстра" - EUR

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 11/20/2018
Тип на депозита
гъвкав срочен депозит
Договорена лихва
За суми от EUR 2 500 до EUR 4 999
за срок от 12 месеца - 0.10 %

За суми от EUR 5 000 до EUR 24 999
за срок от 12 месеца - 0.15 %

За суми от EUR 25 000 до EUR 49 999
за срок от 12 месеца - 0.20 %

За суми над EUR 50 000
за срок от 12 месеца - 0.25 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000766