Депозит, влог - резултати от търсенето:

ОББ - Стандартен срочен депозит BGN

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 9/11/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
1 месец - 0.01%
3 месеца - 0.01%
6 месеца - 0.05%
12 месеца - 0.08%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000312