Депозит, влог - резултати от търсенето:

ОББ - Стандартен срочен депозит USD

  • Банка: Обединена Българска Банка
  • Последна промяна: 11/20/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
За срок от 1 месец:
От 250 - 50 000 USD - 0.25%
От 50 001 - 200 000 USD - 0.30%

За срок от 3 месеца:
От 250 - 50 000 USD - 0.40%
От 50 001 - 200 000 USD - 0.50%

За срок от 6 месеца:
От 250 - 50 000 USD - 0.60%
От 50 001 - 200 000 USD - 0.70%

За срок от 12 месеца:
От 250 - 50 000 USD - 0.90%
От 50 001 - 200 000 USD - 1.10%Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000323