Депозит, влог - резултати от търсенето:

Общинска банка - Срочен депозит - BGN

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 6/21/2019
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.03%
за 3 месеца 0.05%
за 6 месеца 0.10%
за 12 месеца 0.15%
за 24 месеца 0.25%
за 36 месеца 0.60%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Не
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000156