Депозит, влог - резултати от търсенето:

Общинска банка - Срочен депозит - USD

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 6/21/2019
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.15%
за 3 месеца 0.20%
за 6 месеца 0.30%
за 12 месеца 0.40%
за 24 месеца 0.70%
за 36 месеца 1.00%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Начин на начисляване на лихвата след 12м.
На падеж
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000162