Депозит, влог - резултати от търсенето:

Общинска банка - Срочен депозит "Възход" - EUR

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 6/21/2019
Тип на депозита
нарастващ депозит
Договорена лихва
В зависимост от лихвения период:
От 1 - 3 месец - 0.05 %
от 4 - 6 месец - 0.15 %
От 7 - 9 месец - 0.30 %
от 10 - 12 месец - 0.40 %
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На край на период
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000614