Депозит, влог - резултати от търсенето:

Общинска банка - Трета възраст - BGN

  • Банка: Общинска банка
  • Последна промяна: 1/5/2018
Тип на депозита
Срочен депозит
Договорена лихва
за 1 месец 0.08 %
за 3 месеца 0.10%
за 6 месеца 0.15%
за 12 месеца 0.20%
Вид лихва
Фиксирана
Капитализира ли се лихвата в срока на депозита?
Да
Изплащане на лихви
На падеж
Ежемесечно олихвяване
Не
Код на продукта
DP000106